АЛҒЫ СӨЗ

«Қазақ тілі» электрондық оқу құралы жоғары оқу орындарының экономика факультеттерінің бірінші, екінші курс студенттеріне арналған, сондай-ақ қазақ тілін өзбетінше үйреніп және жалғастыра отырып меңгеруге көпшілік қауымға арналған. Бұл ғылыми еңбек болашақ экономика мамандарының күнделікті ғылыми, саяси, қоғамдық, мамандық, мәдени салалары бойынша мемлекеттік тілде еркін сөйлеуді жетілдіруі көзделген.

Электрондық оқу құралы көбінесе типтік бағдарлама бойынша өтілетін лексикалық тақырыптарға негізделген. Грамматикалық тақырыптар, негізінен, тілдік жүйеге бағытталып берілді. Әрбір лексикалық тақырып екі-төрт сабақ көлеміне сәйкестендірілген. Тыңдау, айту, оқу, жазу, әңгімелесу сияқты сөйлеу қызметінің барлық түрлері қамтылды. Фонетика, лексика, грамматика салалары бойынша тақырыптар тілдік, лексикалық тақырыптар жүйесіне үйлестіріліп отырды. Мемлекеттік тілде сөйлеу, қазақ халқының салт-дәстүрлерімен, мәдени тарихымен, іс-қағаздарын жазуды үйрету, тағы басқа тәжірибелік істерде алған білімдерін қолдану.

Аталмыш оқу құралының басты мақсаттарының бірі:

І бөлім жалпы тіл ұстарту жүйесі.

ІІ бөлім болашақ экономикалық мамандарының өз бетінше алған мәліметтерді күнделікті өмірде қолдануға арналған.

Электрондық оқу құралында түрлі тақырыптар қамтылып, сол тақырыптар төңірегіне жаттығулар, мәтіндер, тарихи мәліметтер топтастырылған. Бұл еңбекті пайдалануын жеңілдету мақсатымен үш тілді мәтіндер, қосымша сөздік беріліп отыр.

Қорыта айтқанда, электрондық оқу құралында берілген мәтіндердің барлығы экономика саласына қатысты ұғымдар мен құбылыстардың мазмұнын көрсете отырып, осы еңбек студенттердің мемлекеттік тілде сөйлеу қабілеттерін жетілдіруге көмек етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР

 1. С.М. Исаев Қазақ тілі, Алматы, 1993 ж.
 2. А.О. Мұса, І.М. Төленов, Е.Қ. Құдайбергенов Қазақ тілінің практикалық курсы, Алматы, 1998 ж.
 3. Ш.Бектұров, А. Бектұрова Қазақ тілі для начинающих Алматы «Раушан», 1994 ж.
 4. З.Күзекова, Г.Қарақұсова Қазақ тілі. Алматы, 1999 ж.
 5. Ш.К. Бектұров, А.Ш.Бектұрова Қазақ тілі, Алматы, 1998 ж.
 6. Абай. Энциклопедия «Атамұра», 1995 ж.
 7. Ш.Д. Абдиева, Г.С. Бағжаева, М.М. Қалимолдин Қазақ тілі «Арыс», Алматы, 2001 ж.
 8. Интернеттің ашық мәліметтерінен фотосуреттер мен көріністер қолданылған.

АВТОР

ИМАМБАЕВА Ғайша Ертайқызы

Павлодар қаласында 1958 жылы туған.
 • 2001 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде кандидаттық диссертациясын, 2010 жылы аталмыш университетте 10.02.02 – «қазақ тілі» мамандығының «Қазақ тіліндегі етіс категориясының лексика-грамматикалық табиғаты» атты тақырыбы бойынша докторлық диссертация қорғады.
 • 2010 жылы Халықаралық ақпараттандыру академиясының толық мүшесі болып сайланды ҚБХАА (Алматы). ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2011 жылғы шешімімен «Тіл білімі» мамандығының доценті ғылыми атағы берілді.
 • «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» – мемлекеттік грант иегері – 2013 ж.
Қазіргі кезде Инновациялық Еуразия университетінде ұстаздық қызметін жалғастыруда.

^